powrótna pierwszym planie masyw Młynarza a po prawej Żabia Dolina Białczańska

szybko wyjaśniła się nazwa doliny :)

Żabi Staw Niżni pełen żab

z lewej potężny Żabi Szczyt Wyżni a z prawej Żabi Mnich

podejście na Młynarzową Przełęcz

na grani...

jak to sie trzyma ???

na szczycie
Młynarz
panorama 360 stopni
lepszego widoku na Ganek nie widziałem

czas schodzićpowrót